KADE

Skrz tento krátky dotazník nám môžete upresniť svoju predstavu

Naše thermokryty sa skladajú z 7 centimetrov hrubého polystyrénu EPS 200 a exteriérovej koženky. Polystyrén je veľmi známy thermoplast, ktorého najväčšou výhodou sú jeho tepelnoizolačné vlastnosti a ľahká váha. Hrúbka polystyrénu v našich krytoch je 7 centimetrov, čo predstavuje ideálnu hrúbku v pomere izolačnosti a hmotnosti. Exteriérová koženka, ktorá sa používa aj na čalúnenie sedačiek lodí, je odolná voči soliam, chlóru i poveternostným podmienkam. Toto z nej robí perfektný materiál pre ochranu kade i samotného krytu.

Výhody

PUR pena

PUR pena je striekaná penová izolácia, ktorá vzniká reakciou dvoch látok – živice a izokyanátu. Reakciou týchto látok pod určitým tlakom a teplotou vznikne zmes, v ktorej sa vytvorí nespočetné množstvo malých vzduchových bubliniek. Tie následne zväčšia svoj objem až o 100 násobok svojho pôvodného objemu. PUR pena sa skladá z otvorenej bunkovej štruktúry, ktorá pohlcuje vlhkosť a perfektne ju aj odvádza. Pena sa ľahko dostane do každého zákutia a tým dokonale zatepluje. Navyše je ekologická – nemá žiadny dopad na ozónovú vrstvu.

Výhody